Musicologie van de Keltische en naburige stijlen
[Home][Info][Introductie][Cultuurhistorische onderwerpen][Dans en danshistorie][Vorm, technieken en idioom][Toonsystematiek][Akkoordenleer][Harmonie][Extra]

[Home][Auteur: Ben Dijkhuis][Laatste update: 22-08-2020][Hoofdstuk: Vorm, technieken en idioom][Gebruiksvoorwaarden]

Cerdd dant. Deel 1: Appendix C

Repertoirelijsten en overzicht van tabulaturen

INHOUD van deze pagina (verberg)

 1. 1. Verwijzingen naar de muzieknotaties
 2. 2. AB Peniarth MS 55 (ca. 1496)
 3. 3. AB Peniarth MS 62, AB MS 17116-B en AB MS Panton 56
  1. 3.1 AB Peniarth MS 62 (>1582)
  2. 3.2 AB MS 17116-B (Gwysaney 28)(ca. 1562-64)
  3. 3.3 Aanvullende titels: AB MS Panton 56 (>1770)
 4. 4. Overzicht tabulaturen
  1. 4.1 Lbl MS Add. 14905 (Robert ap Huw-manuscript)
  2. 4.2 Lbl MS Add. 14970 (Iolo Morganwg-manuscript)
 5. 5. Lijsten in het Lbl MS Add. 14905 (Robert ap Huw-manuscript)
  1. 5.1 Caniadau (p. 106)
  2. 5.2 Colofnau, cadeiriau en clymau (p. 102-104)
  3. 5.3 Lijst van clymau (p. 112)
 6. 6. Geraadpleegde bronnen

1. Verwijzingen naar de muzieknotaties

* Muziektabulatuur aanwezig in het Robert ap Huw-manuscript; Lbl MS Add. 14905
** Genoemd in een lijst in het Robert ap Huw-manuscript;
* Muziektabulatuur aanwezig in het Iolo Morganwg-manuscript; Lbl MS Add. 14970

2. AB Peniarth MS 55 (ca. 1496)

Pag. 106 van het manuscript bevat de oudst bekende lijst van cerdd-dant-titels.
Bron en transcripties: Harper, S.; Issues in Dating the Repertory of Cerdd Dant; ; 2001

Titel Zoals opgenomen in het Robert ap Huw MS (Lbl MS Add. 14905)
[Iok]yn voyl
y gvyn pibydd* kaniad gwyn bibydd (p. 36-37)
y Kanvad ar gein K aiddegvn
y Kanvad ar geink sisana* kaniad suwsana (p. 54-55)
barnod Ivan ab y gov* kaniad barnad Ifan ab y goo (p. 71-76)
barnod ddav/barnod ddavvdd ab gvilym
Kanyad ar geink ddavydd ab gwilym
Kanyad genvrevydd** kaniad gwen frewu (p. 106)
Anrreg ddevi** anrheg ddewi (p. 104)
gsteg Ian ab yg ov* yr gosteg fawr ne osteg Ifan fab y gof (p. 20-22)
gos deg ddaavydd ab y gov* gosteg dafydd athro (p. 15-17)
gos deg bedn trevddvn* gosteg lwyteg (p. 22)
pibe morvydd* kaniad pibe morfydd (p. 90-96)
y Kanyad Krych geink ovydd
y Kanyad ar geink havddvyd
tvrch trvyth
Hvn venllian* Kaniad hun wenllian (p. 84-89)
Kanyad y marchog gvyddyl
Barnod syrys
Kanyad ar geink ryffyd* (vergelijking met kaingk Ryffyd ab adda ab dafydd, p. 57)
y Kanyad nevydd ar y Kras gyweir

3. AB Peniarth MS 62, AB MS 17116-B en AB MS 2023-B (Panton 56)

3.1 AB Peniarth MS 62 (>1582)


p. 144: Gostegion
Bron, transcriptie en vertaling naar het Engels: Klausner, D.N.; Records of Early Drama: Wales; 2005; p. 281, 393-395

henweu y pedeir Gostec Cerdh dannaû
'The names of the four musical 'gostegion'

Gostec yr halen a genit wrth wasneuthu cinio a swper yn lhys Arthur ('Gosteg (prelude) of the salt, made for the service of dinner and supper in the court of Arthur')*
Gostec Ieuan ap y Gof o Bencarrec ('Gosteg (prelude) of Ieuan ab y Gof of Pencarreg')*
Gostec dafydd Athro ('Gosteg (prelude) of Dafydd Ddu Athro')*
Gostec y lhwytec ('Gosteg (prelude) of Y Llwydteg')*

3.2 AB MS 17116-B
(Gwysaney 28)(ca. 1562-64);

fol. 62r/66r/66v/67r/67v/68r/70r/70v/71r/72v: Ceinciau, Caniadau, Clymau, Cadeiriau en Colofnau.
Bron en vertaling naar het Engels: Klausner, D.N.; Records of Early Drama: Wales; 2005; p. 280-284, 393-395

fol. 70r/70v: Ceinciau en prifgeinciau.

Deze lijst vindt men eveneens in de manuscripten AB MS 463B, AB MS 872D (voorheen Wrexham 1), AB Peniarth MS 62, AB Peniarth MS 168, zonder significante verschillen.
De titels van 5-15, 17-27 zijn identificeerbaar als 22 prifgeinciau of 'hoofdmelodieën'.

llyma henwav llawer o geinkiav ar neb ai gwnaeth
'Here are the names of many of the ceinciau that no one made'

1. evrlais goeden ar wyddeles sydd ar llef gowa(..)
2. eos werfyl ynnyl y fawd y sydd ar y gogowair
3. ysmwythra kyhelyn sydd ar y kras gowair
4. kasgan grythor sydd ar isgowair
---------------------------------------------
5. evrai gowydd o waith kydwgon
6. kasgan dimcker o waith kyhelyn
7. kasgan grythor o waith kydwgan
8. dillin eva o waith kyhelyn
9. krechwen feinir o waith kydwgon
10. organ levkv o waith kyhelyn
11. llon yn hafarn o waith kydwgon
12. y goweithas kyhelyn
13. Awen wirli kydwgan
14. Avel y fawd o waith kydwgan |
(..) Awen o levddydd o waith kydwgon
16. bragod gowair ar y gogowair
17. eos werfyl o waith kydwgan
18. yr wyddeles kydwgon
19. irlais goeden o waith kyhelyn
20. kainck nest vechan o waith kyhelyn
21. kog wenllian o waith kydwgan
22. ysmwythra kyhelyn
23. y gainck hir i gyhelyn
24. y gainck ver i gyhelyn
25. kainck y krythor dv
26. nest berwyn
27. y gainck ddv o werddon o waith kydwgon

fol.62: Caniadau

Deze lijsten met caniadau vindt men eveneens in de manuscripten AB Add MS 15046, ABLlanstephan MS 55 en AB MS Peniarth 77, zonder significante verschillen.

pedair principal kaniad telyn
'The four principal 'caniadau' for the harp'

1. kaniad krych ar gainck o vydd
2. pibe morvydd o waith Arthvr
3. yr hen vragod gowair
4. hvn wenllian*.

fol. 67v-68r: Caniadau


llyma henwav y pedwar prynsipal kaniad kerdd grwth
'Here are the names of the four principal 'caniadau' for crwth music'

1. y kaniad mawr i lef gwr grythor
2. y kaniad mawr i ankws grythor
3. y kaniad mawr i wrnerth
4. ai kaniad mawr ir pasant

bellach ir ysbyswn ai henwav llawer o anryfaelion ganiadav [eraill] a gostegion eraill.
'Now we present the names of many of the various other 'caniadau' and 'gostegion''
(Nrs. 15 en 16 zijn identificeerbaar als twee van de vier gostegion

1. kaniad adda ap hildir/ mesur hwn fflamgwr gwrgon
2. kaniad barnad llwelyn ap [y] ifan ap y go a mesvr hwn yw tityr bach
3. kaniad bach ir pasant mesvr hwnw korffiniwr
4. kaniad bevno mesvr hwnw fflamgwr gwrgon
5. kaniad adar llwchgwin mesvr hwnw korffiniwr
6. kaniad kvric mesvr hwnw tityr bach
7. kaniad brothen mesvr hwnw korffiniwr
8. kaniad yr gwyddor mesvr hwnw korffiniwr
9. kaniad wiliam browys mesvr hwnw yscgwirin
(.)0. kaniad bach ar y bragod gowair/ mesvr hwnw yw fflamgwr A chorfinnwr |
11. kaniad y ddelw fyw mesvr hwnw yw ffkangwr a chorffiniwr
12. kaniad bach ar y gogowair mesvr hwn korffiniwr*
13. barnad rrvffvdd grythor mesvr hwn mach mwb byr
14. kaniad enion ap Ithel
15. gostec ifan ap y go ben karec mesvr hon yw mack mwb byr*
16. gostec davydd atrho mesvr hon korffiniwr*
17. kaniad gwenfrewy mesvr hwn korffiniwr**.
18. kaniad gronw bach o gefn y rhos mesvr hwn yw fflamgwr**.
19. kaniad twrch trwyth mesvr hwn fflamgwr g(..)
20. hydr ankwns mack y mwn hir yw i fesvr
21. anwylyd y pasant ar y bragod gowair ai fesvr yw alban rydderch

ar hain y sydd gylmav

and those which are 'clymau'

fol. 71r-72v: Caniadau

hevyd llyma dangos am lawer o(.) kyniadav ag ar bargweiriadav i mae yn gynta y kaniadav y sydd ar y bragod gowair yr heb fragod gower.
'Also here are shown many of the 'caniadau' and the 'bargweiriadau', first the 'caniadau' that are in the 'bragod gywair' and the 'old bragod gywair'

1. kanniad pibav morfvdd/*
2. kanniad y gordderchwr./
3. kanniad yr attebwr/
4. kanniad hvn wenllian/*
5. kanniad marwnad llwelyn ap Ieuan ap y gof o wa(...) llwelyn
6. kanniad marwnad Iyfan ap y gof o waith dauydd ath(..)*
7. kanniad barnad rvffvdd/
8. kanniad krych ar [w] gainck o fvdd
9. kanniad dav hanner/
10. kanniad ar gainck kachwlyn
11. kanniad marwnad wenllian/
12. kanniad william y sgotlond
13. kanniad gronw bach o gefyn y rros**

14. kanniad y gwyn bibydd// |*
15. kanniad eiddigyn//
16. kanniad marwnad ssvssana//
17. kanniad adda ap [(...)] hildi/
18. kanniad mawr i ankws//
19. kanniad llwelyn delynior/*
20. kanniad bach i rronw Ap seissillt/
21. kanniad mwr i rronw ap seissillt//
22. y trydydd kanniad i rronw ap seissillt//
(.)3. kanniad gronw feddig//
24. y kanniad bach i iyfan ap y gof//
25. kanniad anreg ddewi//
26. kanniad moliant iago/
27. kanniad ar gainck davuydd ap gwilim
28. kanniad ar gainck y passant/
29. kanniad ar gainck nest verch dauidd fongam
(.)0 kanniad ar gainck fredvdd ddv//
(..) kanniad ar gainck rres ap kowrda/
(.. .)anniad ar gainck syr grvffvdd/
(.. ...)niad ar gainck hawddfyd |

llyma bellach hesbysvam ganniadav ar y sydd ar y kras gowair sydd yn kalvn
'Here, further, are listed the 'caniadau' that are in the 'cras gywair' '

1. kanniad y twrch trwyth/
2. kanniad kadwgon//*
3. y kanniad mawr i gadwgon/
4. kanniad gwyn ap y gof/
5. y kanniad mawr i wyn ap y gof
6. kanniad y pibydd moel/
7. kanniad gorawen/
8. kanniad ynghywair y wrach/
9. kanniad y korr ar gores/
10. kanniad rriniart        101100101100
11. kaniad tres i heli
12. kanniad yr Iarll//
13. kanniad chwibaniad/
14. kanniad kormack wyddel/
15. kanniad keredd y brenin llowgoch
16. kanniad krych Ar gainck ofvdd
17. kanniad krych ar garssi/
18. kanniad was maelgwn |
19. kanniad [bras] krych ar y bras gowair
20. kanniad afessvr brath yn ysgol/
21. kanniad krych i hildir/       01011001101000
22. kanniad newydd o waith dauidd athro
23. kanniad newydd o waith i iefan ap y gof/
24. kanniad y gwyddel/
25. kanniad grvffvdd fardd/
26. kanniad dauydd gam delynior/
27. kanniad llef ton/
28. kanniad gruffudd ap hoell o garon/
29. kanniad Ednyved ap Gorawen/

fol. 66v-67r: Clymau

Andere kopieën van deze lijst vindt men in AB Llanstephan MS 55, AB MS 872D, AB MS Peniarth MS 155

Llyma bellach henwav llawer o glymav.
'Now here are the names of many of the 'clymau' '

1. kwlwm y bardd dv[(.)]/ sy fwy i rradd no chlyme eraill/ a mesur hwn yw machmwn hir
2. kwlwm mawr ar y bragod gowair fflamgwr gwrgon yw i fesvr
3. kwlwm mawr i gors goloff
4. kwlwm y kledde rrai ai geilw
   kwlwm bach ar y kras gower
   fflamgwr gwrgon yw i fesvr
5. kwlwm bach ar y gogowair/ mesvr hwn ydiw korffiniwr***
6. kwlwm bach ar y bragod gowair fflamgwr[g] gwrgon ydiw i fesvr
7. kwlwm bach arall ar y bragod gowair vn fesvr ar llall
8. kwlwm mawr ar y gogowair**
9. barnad athro nant korffiniwr yw i fesvr
10. anrrec y pasant korffiniwr yw i fesvr
(..) kwlwm y sant |**
12. alban drychgant korffiniwr i fesvr
13. kor adran korffiniwr yw i fesvr
14. kor kamilas tityr bach i fesvr
15. korniwlach fflamgwr/ a chorffiniwr yw i fesv(.)
16. kor kadw fflamgwr gwrgon yw i fesvr
17. korlyn
18. korelin
19. disyr gwrkoc
20. disyr makmwnhir
21. disyr flamgwr gwrgon
22. disyr hatyr
23. disyr kors goloff
24. disyr mak mynmaen

fol. 62: Cadeiriau

kederie telyn pedair
'The four 'cadeiriau' for harp':

1. kledd kerdd**
2. kwlwm gwilim**
3. kadarn ynghdair**
4. kwlwm y frechdan        yn haleth denevwr
   nev gwlwm y [weyl] [wefyl]        yn haletj yberffro

fol. 66: Cadeiriau

llyma bellach henwav y pedair kadair krwth
'Here are the names of the four 'cadeiriau' for crwth'

1. baryf y kawr
2. kwlwm mawr ynghower [se] ssesyllt a[i] fesvr hwn yw tityr bach
3. kwlwm mawr ar y gogower gwynedd mesvr hwn ywr trwsgwl mawr
4. kwkwm mawr ar y lleddf gowair gwyddyl mesvr hwn yw korffiniwr

barf y kawr ar y bragod gowair air fesvr yw wnsach
kwlwm mawr ar y bragod gowair i fesvr yw y trwsgwl bychan

fol. 62 Colofnau

Andere kopieën van deze lijsten vindt men in AB MS 872D en AB Peniarth MS 62

Colofnau voor de harp:

llyma henwav y pedair kolofn kerdd delyn ymhowys A gwynedd
'Here are the names of the four 'colofnau' for harp music in Powys and Gwynedd'

1. kerdd gat y gwdyn Ag yny devheidir yr y dys yn kynyvd
yn lle kolofn y kwlwm hir ar y
bragod gowair
2. krycholofn
3. lledf gywair y gwyddil
4. sathamelach

fol. 66 Colofnau voor de crwth:

llyma henwav y pedair kolofn kerdd (...)
'Here are the names of the four 'colofnau' for music (...)'

1. y golon bach a wnaethe ankws meswr hon yw tityr bach
2. y golon fawr a wnaeth lledyf gwr grythor ai mesvr hon yw tityr bach
3. y kwlwm mawr i wrneth
4. kolon was dewi
.........

3.3 Aanvullende titels: AB MS 2023-B (Panton 56) (>1770)

Ontleeend aan: Harper, S.; Issues in Dating the Repertory of Cerdd Dant; ; 2001.
Elf titels, gekopieerd uit oudere bronnen, die niet in bovenstaande lijsten zijn opgenomen. Andere titels van Panton 56 zijn opgenomen in AB MS 17116-B; AB MS Peniarth 77; AB MS Peniarth 155.

Pagina Titel
55, 62, 75 Caniad marwnad Gwyn ap y Gof
55, 64 Caniad y sant**
64 Yr hen gwlwm ar y go gywair* (referentie van Whittaker, 1999)
57 Cwlwm Gwyn ap y Gof**
57 [Caniad] Marchog Rhys
70 [Caniad] Byrnach [=Brynach]
70 [Caniad] Llywarch Hwlbwch
70, 78 Caniad y brenin Yswallt
70, 78, 79 Caniad Gwenog
71 Caniad moliant Iago
78, 79 Caniad Hwfa
78, 80 Caniad Brochwel

4. Overzicht tabulaturen

4.1 Lbl MS Add. 14905 (Robert ap Huw-manuscript)

pagina titel vertaling
15-17 Gosteg Dafydd Athro Gosteg van Meester Dafydd
18-19 Gosteg yr Halen Gosteg van het zout
20-22 Yr Osteg Fawr (of Gosteg Ieuan ap y Gof) De Grote Gosteg (Gosteg van Ieuan ap Gof
22 Gosteg y Llwydteg Gosteg van Llwydteg
23-34 Clymau Cytgerdd 'Knopen der Harmonie' (oefeningen op de 24 mesur)
36-37 Caniad y Gwyn Bibydd Caniad van de Witte Pijper
38-41 Caniad Ystafell a'i gaink ar y bragod gower Caniad van de Kamer en zijn Cainc in 'bragod gywair'
42-43 Caniad Cadwgan Caniad van Cadwgan
44-46 Caniad Bach ar y Go Gywair Klein Caniad in 'go gywair'
46-50 Caniad Cynwrig Benkerdd ar y bragod gower Caniad van Pencerdd Cynwrig in 'bragod gywair'
50-53 Caniad Llywelyn ab Ieuan ap y Gof Caniad van Llywelyn, zoon van Ifan ap Gof
54-55 Caniad Suwsanna (incompleet) Caniad van Suwsanna
56 Pwnc a ôl pob Profiad Pwnc na iedere Profiad. (melodielijn die na ieder Profiad wordt gespeeld)
56-57 Y Ddigan [Erddigan] y Droell Harmonie van de 'spindle whorl' (Vertaling lastig: Zie: en.wikipedia)
57 Cainc Ruffudd ab Adda ap Dafydd Cainc van Gruffdd, zoon van Adda ap Dafydd
57 Cainc Dafydd Broffwyd Cainc van David de Profeet
57-58 Profiad yr Eos Brido Brido's Profiad van de Nachtegaal
58-59 Profiad yr Eos Profiad van de Nachtegaal of de Profiad van Eos(?)
60-61 Profiad Chwith De Omgekeerde Profiad
61-62 Profiad Fforchog Ifan ab y Gof De Gevorkte Profiad van Ifan ab Gof
62-63 Profiad y Botwm Profiad van de Baas
63-64 Profiad y Brido ar is gywair Profiad van Brido in 'is gywair'
64-65 Profiad y Brido ar uwch gywair Profiad van Brido in 'uwch gywair'
66-67 Caniad y Wefl (of Caniad yr Efail) Caniad van de Lip (of Caniad van de Smitse)
67-69 Caniad Tro Tant Lied met de Gedraaide Snaar
69-71 Caniad San Silin Caniad van Sint Silin (St. Silin of Sulien van Meifod, 6e eeuw)
71-76 Caniad Marwnad Ieuan ap y Gof Caniad-Elegie voor Ieuan ap y Gof
76-84 Caniad Crych bragod gower (incompleet) Caniad van de Rimpel in 'bragod gower'
84-89 Caniad Hun Wenllian Caniad van de Slaap van Gwenllian
90-96 Caniad Pibau Morfydd Caniad van Morfydd's Pipes
97-101 Caniad Llywelyn Delynior Caniad van Llywelyn de Harpist

4.2 Lbl MS Add. 14970 (Iolo Morganwg-manuscript)

fol. titel betekenis
3r Cwlwm is gywair (incompleet) Cwlwm in 'is gywair'
3v-5r Cwlwm bach ar y go gywair Kleine Cwlwm in 'go gywair'
5r-7r Yr hen gwlwm ar y go gywair De Oude Cwlwm in 'go gywair'
7v-8r Medle (incompleet) Johnson's Medley (Onvolledig naar de Engelse componist Edward Johnson, fl. 1572-1601)

5. Lijsten in het Lbl MS Add. 14905 (Robert ap Huw-manuscript)

Bron: Welsh Music History, nr. 3; 1999; Appendix 1 (WMH)

5.1 Caniadau (p. 106)

henwau bagad o ganiadau sydd genyf gwedi i prikio yn y llyfr yma ag mewn llyfr arall hefyd
'the names of a collection of caniadau which I have copied in this book and in another book too'

Titel Toekenning aan
kaniad beuno ar y go gower
kaniad gwen frewu [Cynwrig Bencerdd (naar AB MS 2023-B)
k: ystafell*
k: yr efail neu/r/wefys*
k: gronw bach o gefn rhos Gronw Bach
k: barnad Rhydderch Rhydderch
k: pibau morfydd*
k: llywelyn dylynior* Llywelyn Delynior
k: bach ar y go gower*
k kynrhig benkerdd* Cynwrig Bencerdd
k: barnad Sion eos
k: barnad Ifan ab y go* Ieuan ap y Gof
k: hun gwnllian*
k: Suwsana *
k: llwyn ab Ifan ap y go* Llywelyn ap Ieuan ap y Gof
k: Kydwgan* Cadwgan
k: y sant
k: krych*
k: yr hen fragod gowair
k: y tro tant*
k: San Silin*
k: y gwyn bibydd*

5.2 Colofnau, cadeiriau en clymau (p. 102-105)

(de titels met + is een aanduiding van Robert ap Huw om aan te geven dat hij de stukken van elders had gekopieerd)

Kolone ar y kras gowair iiii
'Vier colofnau in 'cras gywair'
Titel Mesur
+ ymryson fflam y chwysgrych korffiniwr
+ ssaeth y melach korffiniwr ne[u] karsi
+ kroch olon trwsgwl mawr
+ kolon gerdd gadr gwdun trwsgwl mwar
Kadeirie iiii
'Vier cadeiriau'
+ kwlwm gwilim llon ddu makmwn hir
+ kledde kerdd trwsgwl mawr
+ kwlwm hir ar y bragod gower makmwn hir
+ kadarn ynghader makwm byrr
[Clymau] y bragod gower
'In bragod gywair'
+ kwlwm dd athro korffiniwr
kwl: ar gaingk y gwyddyl tytur bach wsgw/trwsgwl mawr
+ anrheg yr Iesu makmwr hir/byr/trwgwl/tutur bach
+ k: Ifan y pwrs trwsgwl mawr
+ kor elfwyw korffiniwr/makmwn byr/tutur b[ach]
+ yr hen gwlwm ar y go gower* trwsgwl mawr
k: gywn ab go korffiniwr
+ k mawr ar y go gower korffiniwr/mak byr/tutyr bach
+ kwlwm bach ar y go gower* trwsgwl mawr
k: alban hefedr makmwn byr/tutyr bacn
+ halban ben porth mak byr/tutur bach
halban kilmaen tutur bach/hic a delse
+ kwl: y wefys alban hyfaidd
kor delsi fflamgwr gwrgan
ssalm wgan trwsgwl mawr
k rydderch korffiniwr
kor kadair koraldan
+ kor kilie fflamgwr
+ kor weili makmwn hir
+ alban rodir makmwn hir/korffiniwr
kor kareg korsgoloch
+ barnad llwyteg korffiniwr/tutur bach
+ halban hwlkyn fflamgwr
+ korelfaen fflam gwr
+ k: y sant makmwn byr/makmwn hir/tutur bach
+ kwl: dau haner makmwn hir/tytur bach/a trwsgwl
+ tri mwlch odidog makmwn hir
+ kwl: ar gower ynghower Edwart fflamgwr gwrgan
+ k: ar gower yr athro fedd korfinfaen
+ k: korelfaen fflamgwr gwrgan
+ k: dirgelwch Ifan ab y go makmwn hir
+ k: tri mwlch newydd korffiniwr
+ k: ar y gower chwith
+ k: alban henri [korfinfaen]
+ k kor allon mak mwn byr
+ k kor elffin korfinfaen
+ koraethan korffinwr/a thityr bach
+ k krych ar y golon mak byr/trwsgwl mawr
+ k: kroch olon bach ar y heb gwlwm/
ar y kras gower
trwsgwl/ trwy
+ kw: barnad lewis korffiniwr/tutyr bach
+ k fforchog ar y kras gower korffiniwr/tutur bach
+ kwlwm almach y ledd mak mwn byr
+ kwlwm almach y li brath yn ysgol
+ k: alban maunan mak mwn hir
+ k: yr wefl ar y krasgower korffiniwr/a thitur bach
+ k: dinam y gat kordiotutlach
+ k hen ar dro tant korffiniwr
+ k: byr ar y bragod gower sarnwdan trwsgwl mawr
k: korswch deheubarth tytur bach
kwl: koraethno trwsgwl mawr
kor tympan korffiniwr/maky[m]yn faen
+ k: bach y wefys mak mwn byr/a thityr bach
+ ffowran newydd ffowran newydd ydyw i fesur
+ y k: mawr ar y lleddf gowair korffiniwr
+ y k: hir ar leddf [gower] mak mwnfaen
+ k anrheg rus nak byr/a thrwsgwl mwr
korswch fardd helyn trwskwl mawr
anrheg ddwewi tityr bach/mawr
adda ab hildir mak mynfaen
+ kwlwm llon fychan makmwn byr
+ kwlwm dieithr ar y kras gower korffiniwr
+ kwlwm ar y kower dau haner fflamgwr gwrgan
+ kwlwm anrheg Elffin/is gower
+ kwlwm anrheg Rhys ap tewder/is gower
+ kwlwm kor melach/bragod gower
kwlwm ymryson fflam achlach
+ kwlwm y kledde ar is gower

p. 105:
hyny sydd gan i Robt ap huw o ddifre wedi prikio
('those which have been copied from the difrau by Robert ap Huw')

5.3 Lijst van clymau op pag. 112

llyma henwau klymau y kyweiriau sydd gan i wedi i prikio ('here are the names of clymau and cyweiriau which I copied')

kwlwm ynghower Edwart ------- Flamgwr i fesur
kwlwm ar y kower deu hanner
kwlwm ar y kower chwith
3. chwlwm ar y lleddf gower
kwlwm ar gower ynghower y wrach
kwlwm ar gower dieithr
kwl ar gower yr athro fedd

6.  Geraadpleegde bronnen

Literatuur