Een musicologie van de Keltische folk : Toonfrequentietabel

 Musicologie van de Keltische en naburige stijlen
[Home][Info][Introductie][Cultuurhistorische onderwerpen][Dans en danshistorie][Vorm, technieken en idioom][Toonsystematiek][Akkoordenleer][Harmonie][Extra]

[Home][Auteur: Ben Dijkhuis][Laatste update: 28-8-2020][Hoofdstuk: Introductie][Gebruiksvoorwaarden]

Stemmingen, intonaties en tempereringen:
Appendix A. Toonfrequentietabel voor de evenredig zwevende stemming

Deze tabel geeft de toonfrequenties voor de evenredige zwevende stemming ('twelve tone equal temperament', 12-TET) bij een standaardtoon van a1=440Hz ('concert pitch').
Bij deze stemming bedraagt het frequentieverschil voor iedere naastliggende toon (zowel voor de kleine secunde, als de chromatische halve toon): 12√2 ≈ 1,05946309. Dit komt neer op 100,00 cents binnen het oktaaf van 1200,00 cents.

Oktaafnaam
*Klassieke benaming
**Wetenschappelijke benaming
*subcontra
C2-B2
contra
C1-B1
groot
C-B
klein
c-b
1-gestreept
c1-b1
2-gestreept
c2-b2
3-gestreept
c3-b3
4-gestreept
c4-b4
5- gestreept
c5-b5
6-gestreept
c6-b6
Toon:**0
C0-B0
1
C1-B1
2
C2-B2
3
C3-B3
4
C4-B4
5
C5-B5
6
C6-B6
7
C7-B7
8
C8-B8
9
C9-B9
C 16,35 Hz 32,70 65,40 130,8 261,6 523,2 1046 2093 4186 8372
C♯/D♭ 17,32 34,64 69,29 138,5 277,1 554,3 1108 2217 4434 8869
D 18,35 36,70 73,41 146,8 293,6 587,3 1174 2349 4698 9397
D♯/E♭ 19,44 38,89 77,78 155,5 311,1 622,2 1244 2489 4978 9956
E 20,60 41,20 82,40 164,8 329,6 659,2 1318 2637 5274 10548
F 21,82 43,65 87,30 174,6 349,2 698,4 1396 2793 5587 11175
F♯/G♭ 23,12 46,24 92,49 184,9 369,9 739,9 1479 2959 5919 11839
G 24,49 48,99 97,99 195,9 391,9 783,9 1567 3135 6271 12543
G♯/A♭ 25,95 51,91 103,8 207,6 415,3 830,6 1661 3322 6644 13289
A 27,50 55,00 110,0 220,0 440,0 880,0 1760 3520 7040 14080
A♯/B♭ 29,13 58,27 116,5 233,0 466,1 932,3 1864 3729 7458 14917
B 30,86 61,73 123,4 246,9 493,8 987,7 1975 3951 7902 15804